De afgeronde studie “lymfoedeem in de borst behandelen met de borstbandage van Bratelle”, toont positieve effecten aan!

De gevolgen van borstkanker zorgen bij veel vrouwen voor pijnklachten in en rond de borst en een verlaagd zelfbeeld. De borstbandage van Bratelle helpt vrouwen om de gevolgen van borstkanker te overwinnen en geeft hen hun vrouwelijkheid weer terug.

De Bratelle is ontwikkeld ter ondersteuning en vervanging van oedeemtherapie door de lymfeafvloed te stimuleren en het gevoel van eigenwaarde te versterken. 

Melanie Groenewegen (Bachelor Huidtherapie (HU)) deed in het voorjaar van 2022 onderzoek naar de werking van de Bratelle. 

Probleemstelling:

 • Borstoedeem is een veelvoorkomende aandoening bij vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker.
 • De huidige medische hulpmiddelen voldoen bij veel patiënten niet aan hun noden en wensen.
 • Onderzoek naar de werking van de alternatieve hulpmiddelen is schaars.

Vraagstelling:

Wat is de klanttevredenheid op het gebied van de werkzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de borstbandage van Bratelle.

Inclusiecriteria:

 • 18 jaar of ouder
 • Secundair lymfoedeem in de borst als gevolg van een behandeling tegen borstkanker
 • Ook oedeem in arm en/of rug
 • Draagsters van de borstbandage van Bratelle 

Doelstelling van het onderzoek:

Aantonen dat de Bratelle werkt om zorgverzekeraars inzicht te verschaffen, met als doel een vergoeding vanuit het basispakket en/of aanvullend pakket bij zorgverzekeraars.

Door Melanie Groenewegen is een evidence-based onderzoek uitgevoerd, dat wil zeggen dat het onderzoek door een beroepsbeoefenaar op zo’n wijze is uitgevoerd dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Evidence-based helpt om te weten wat werkt, en wat niet!

Sterkte punten:

 • Zowel kwalitatieve als kwantitatieve data
 • 7punts Likert-schaal
 • Vragenlijst gebaseerd op literatuur
 • Data analyse middels Atlas.ti 22

Conclusies:

Het is aannemelijk dat de Bratelle goed aansluit op de noden en wensen van vrouwen met borstoedeem na borstkanker.

De onderzoekspopulatie laat een hoge klanttevredenheid zien.

Klinisch relevant voor de huidtherapeutische praktijk: de borstbandage van Bratelle zal bij veel vrouwen voor verbetering van lymfoedeemklachten zorgen. 

Relevantie voor verzekeraars: 34,7% van de participanten geeft aan minder oedeemtherapie nodig te hebben, waarvan 50% helemaal is gestopt met oedeemtherapie.

Resultaten:

De totale klanttevredenheid ligt hoog, met een modus en mediaan van 7 en 6. 

Opmerkelijk:

 • Zachtere borst: 100%
 • Minder Pijnklachten: 65,2%
 • Zachter litteken: 56,5%
 • Minder oedeemtherapie nodig 34,7%

De verwachting is dat het cijfer van minder oedeemtherapie hoger zal liggen omdat een deel van de participanten de Bratelle nog relatief kort draagt. Het afbouwen van oedeemtherapie gebeurt veelal in overleg met de oedeemtherapeut. 

 

_____________________________________________________________

 

Fille Bratelle studie – pilot onderzoek 2021/2022 

In maart 2020 is de Fille Bratelle studie in het Meander MC van start gaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Ernst Schoenmaekers (chirurg). Door Corona kent dit onderzoek veel vertraging. Er zijn meerdere start en stopmomenten ingelast omdat participanten voor de 0-meting niet in het ziekenhuis terecht konden. Inmiddels zijn er voldoende proefpersonen geïncludeerd en is aanmelden niet meer mogelijk

Tijdens het onderzoek krijgen participanten een pad met de werkzame stof uitgereikt, die zij 3 maanden uittesten.

De ontwikkeling van de borstbandage van Bratelle heeft tijdens Corona geen vertraging opgelopen. Inmiddels is de borstbandage van Bratelle te koop, terwijl dit onderzoek nog niet is afgerond.

Het Meander MC wil proberen het onderzoek in originele vorm, dat met medeweten van de Medische Ethische Commissie wordt uitgevoerd, alsnog proberen af te ronden.

Bezoek je regelmatig een oedeem- of huidtherapeut? En wil je meewerken aan een onderzoek naar de werking van een speciale stof in padvorm om borstoedeem te verlichten? Doe dan mee aan de Fille Bratelle Studie!

Hoe lang? Het onderzoek duurt drie maanden. Je hoeft maar één keer een bezoek aan het Meander Medisch Centrum in Amersfoort te brengen.

Wat houdt het onderzoek in?
In het Meander MC wordt een nulmeting uitgevoerd. Daarna vul je thuis maandelijks een korte digitale vragenlijst in met vragen over jouw ervaringen met het materiaal.

Hoe verder?
In januari 2023 zal het onderzoek afgerond worden. De resultaten zullen wij delen op deze pagina. 

 

Inclusiecriteria Fille Bratelle Studie: doe jij ook mee?

Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort onderzoekt met de Fille Bratelle studie hoe de Bratelle beha kan bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van vrouwen met borstoedeem.

Je kunt meedoen aan de studie als je voldoet je aan de volgende criteria:

 1. Borstkankerpatiënte
 2. Nu niet onder behandeling
 3. 18 jaar of ouder
 4. Meer dan een jaar last van borstoedeem
 5. Borstsparende operatie gehad, dus geen reconstructie
 6. Nederlands kunnen lezen en schrijven
 7. Geen open leasies op de borst
 8. Bereid en in staat tot het dragen van een beha

Contact Fille Studie

De studie wordt uitgevoerd onder leiding van Ernst Schoenmaeckers (chirurg en hoofdonderzoeker), Pieternel Pasker (adviseur wetenschap). 

contactgegevens:
Mw. Dr. P.C.M. Pasker-de Jong
Tel: 033-8501299
E-mail: pcm.pasker@meandermc.nl

Maatweg 3, 3813 MZ Amersfoort