Met de afronding van het Onderzoek in het Meander MC voldoet Bratelle aan de stand van de wetenschap en praktijk!

Significante verbetering voor 80% van de vrouwen!

In maart 2020 is de Bratelle studie in het Meander MC van start gaan. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Ernst Schoenmaekers (chirurg). Door Corona kende dit onderzoek veel vertraging. Er zijn meerdere start en stopmomenten ingelast omdat participanten voor de 0-meting niet in het ziekenhuis terecht konden. 

Het Meander MC heeft het onderzoek in originele vorm, dat met medeweten van de Medische Ethische Commissie is uitgevoerd, succesvol weten af te ronden in januari 2023. 

Participanten die regelmatig een oedeem- of huidtherapeut bezochten konden meewerken aan dit onderzoek naar de werking van een speciale stof om borstoedeem te verlichten.

De participanten hebben het product thuis getest en maandelijks een korte digitale vragenlijst ingevuld met vragen over hun ervaringen met het materiaal.

In januari 2023 is het onderzoek afgerond. De resulaten kunt u hierboven lezen.

Klanttevredenheid meeting (2022).

De afgeronde studie “lymfoedeem in de borst behandelen met de borstbandage van Bratelle”, toont positieve effecten aan!

Melanie Groenewegen (Bachelor Huidtherapie (HU)) deed in het voorjaar van 2022 onderzoek naar de werking van de Bratelle. 

De Bratelle is ontwikkeld ter ondersteuning en vervanging van oedeemtherapie door de lymfeafvloed te stimuleren en het gevoel van eigenwaarde te versterken. 

 

De gevolgen van borstkanker zorgen bij veel vrouwen voor pijnklachten in en rond de borst en een verlaagd zelfbeeld. De borstbandage van Bratelle helpt vrouwen om de gevolgen van borstkanker te overwinnen en geeft hen hun vrouwelijkheid weer terug.

 

Inclusiecriteria:

  • 18 jaar of ouder
  • Secundair lymfoedeem in de borst als gevolg van een behandeling tegen borstkanker
  • Ook oedeem in arm en/of rug
  • Draagsters van de borstbandage van Bratelle 

Probleemstelling:

  • Borstoedeem is een veelvoorkomende aandoening bij vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker.
  • De huidige medische hulpmiddelen voldoen bij veel patiënten niet aan hun noden en wensen.
  • Onderzoek naar de werking van de alternatieve hulpmiddelen is schaars.

Vraagstelling:

Wat is de klanttevredenheid op het gebied van de werkzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de borstbandage van Bratelle.

Doelstelling van het onderzoek:

Aantonen dat de Bratelle werkt om zorgverzekeraars inzicht te verschaffen, met als doel een vergoeding vanuit het basispakket en/of aanvullend pakket bij zorgverzekeraars.

Door Melanie Groenewegen is een evidence-based onderzoek uitgevoerd, dat wil zeggen dat het onderzoek door een beroepsbeoefenaar op zo’n wijze is uitgevoerd dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Evidence-based helpt om te weten wat werkt, en wat niet!

Conclusies:

Het is aannemelijk dat de Bratelle goed aansluit op de noden en wensen van vrouwen met borstoedeem na borstkanker.

De onderzoekspopulatie laat een hoge klanttevredenheid zien.

Klinisch relevant voor de huidtherapeutische praktijk: de borstbandage van Bratelle zal bij veel vrouwen voor verbetering van lymfoedeemklachten zorgen. 

Relevantie voor verzekeraars: 34,7% van de participanten geeft aan minder oedeemtherapie nodig te hebben, waarvan 50% helemaal is gestopt met oedeemtherapie.

Resultaten:

De totale klanttevredenheid ligt hoog, met een modus en mediaan van 7 en 6. 

Opmerkelijk:

Zachtere borst: 100%
Minder Pijnklachten: 65,2%
Zachter litteken: 56,5%
Minder oedeemtherapie nodig 34,7%

De verwachting is dat het cijfer van minder oedeemtherapie hoger zal liggen omdat een deel van de participanten de Bratelle nog relatief kort draagt. Het afbouwen van oedeemtherapie gebeurt veelal in overleg met de oedeemtherapeut.