Kussenhart project ‘wie wens jij een kussenhart cadeau?’

 

Met dit hart onder de riem, voor vrouwen met borstkanker, vragen we aandacht voor de gevolgen van borstkanker waarmee vrouwen nog jaren geconfronteerd worden. Het kussenhart wordt door vrouwen, na een behandeling voor borstkanker, onder de oksel gedragen aan de aangedane kant. Dit geeft een heerlijk zacht gevoel. Deze harten worden gratis weggegeven via de website van Stichting Bratelle.

Samen met Textielatelier PastZo van Amerpoort, een organisatie voor mensen met een beperking, worden mooie zachte kussenharten gemaakt. Voor de cliënten van onze samenwerkingspartner is dit een project waarmee zij zelf iets kunnen betekenen voor een ander.

Wil jij iemand een hart onder de riem steken? Je kan het kussenhart bestellen via info@bratelle.nl

 

 

Stichting Bratelle heeft subsidie ontvangen van Stichting Voorzorg Utrecht om het project te financieren. De Stichting Voorzorg Utrecht is een uit 1938 stammend fonds, dat zich richtte op het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen. Sinds 1994 heeft de stichting tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten. Informatie over de aanvraagprocedure en gesteunde initiatieven zijn te vinden op de website: www.voorzorg-utrecht.nl