Onderzoek nodig

Onderzoek naar de werking van Bratelle is nodig. Het aantonen van de werking draagt bij aan de haalbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid van Bratelle voor iedereen.


Bij het pilot onderzoek zijn betrokken

  • Meander MC
  • Medische Ethische Commissie